LYŽIARSKE KURZY

Kurz – Učiteľ lyžovania I. kvalifikačného stupňa 

_________________________________________________________

PaedDr. Gabriel Jamnický – TURIST CENTRUM J.M.G. Travel Agency – Ski School
- Akreditovaná lyžiarska škola MŠ SR -
akreditácia MŠ: číslo: 2010-16779/48854:3-10  /Vás pozýva na kurz
 
“Učitel lyžovania I. kvalifikačného stupňa (bývale C)”                                         
Dátum konania kurzu: 4.12. – 12.12.2015
Otvorenie kurzu piatok 9.12.2016 o 18:00 hod. v Hoteli Patria****, Štrbské Pleso
Miesto konania kurzu: Areál SNOW, Vysoké Tatry
Vedúci kurzu: PhDr. Juraj Zaťko, PhD.                                                            
 
Cena: 160 € – I. stupeň (C)
 
na účet PaedDr. Gabriel Jamnický – TURIST CENTRUM J.M.G. Travel Agency – Ski School, alebo v hotovosti v kancelárii lyžiarskej školy
(Cena zahŕňa praktickú a teoretickú výučbu + študijné materiály)
Doprava: Individuálna
 
Poistenie:
Pre prípad choroby, alebo zranenia je povinnosťou každého účastníka poistiť sa.
Stravovanie bude zabezpečené individuálne.
 
Skipass:
Účastníci kurzu majú možnosť zakúpenia zľavneného lístka .
 
Výstroj:                                                                                                             
Kompletný lyžiarsky vystroj (carvingové univerzálne lyže)                              
potreby pre servis lyží, vosky, lyžiarske oblečenie, lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice, ochranný krém, písacie potreby, zošit,                                            
fotografia v elektronickom formáte (mail, usb) na skipass a preukaz
 
Program kurzu:
4.12.2015
– prezentácia v Hoteli Patria od 18:00
– otvorenie kurzu
– rozdelenie do skupín
– upresnenie programu
5.12.-11.12.2015
– praktická a teoretická výučba
– metodika
– teoretické zdokonalovanie
– cudzie jazyky (AJ, NJ, RJ)
– teoretické prednášky a semináre
12.12.2015 – záverečné skúšky
– teoretické
– pedagogicky výstup
– ukážky techniky
– ukončenie kurzu
 
Prihláška a platba:
Prihláška pre kurz –  Prihlaska-na-kurz-TU
Vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o úhrade 160 €  
zašlite najneskôr do 2.12.2015 !!!
mailom na: jmg@jmg.sk
poštou na:
PaedDr. Gabriel Jamnický – TURIST CENTRUM J.M.G. Travel Agency – Ski School
Hotel Patria, Štrbské Pleso 059 85
 
Kurzovné prosíme uhradiť bankovým prevodom, alebo v hotovosti v kancelárii lyžiarskej školy J.M.G Hotel Patria Štrbské Pleso.
číslo účtu: 1752945562/0200
variabilný symbol : dátum narodenia (deň mesiac rok napr: 13031983)
konštantný symbol: 0308
správa pre prijímateľa : úhrada kurzu – VAŠE MENO
Po úspešnom ukončení kurzu dostanete certifikát o absolvovaní kurzu a preukaz učiteľa lyžovania I. stupňa (bývalé C)